Kích hoạt sản phẩm

ActivePresenter sử dụng phương thức kích hoạt để xác nhận giấy phép sử dụng của bạn.

Thông tin chung về Kích hoạt sản phẩm có thể được tìm thấy trên Wikipedia tại http://en.wikipedia.org/wiki/ Product_activation

LƯU Ý VỀ KẾT NỐI INTERNET VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

1. ActivePresenter có thể khiến máy tính của bạn tự động kết nối với Internet và kết nối với trang web Atomi Systems cho nhiều mục đích, có thể bao gồm cung cấp cho bạn các bản cập nhật sản phẩm, kích hoạt sản phẩm, thông tin bổ sung, tính năng và chức năng. Các quy định sau đây áp dụng cho tất cả các kết nối Internet tự động của ActivePresenter:

1.1. Khi ActivePresenter tự động kết nối với Internet, một địa chỉ giao thức Internet (Địa chỉ IP) được liên kết với kết nối Internet hiện tại của bạn được gửi đến trang web của Atomi Systems;

1.2. Khi ActivePresenter tự động kết nối với Internet, không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được gửi ngoại trừ phạm vi Địa chỉ IP có thể được coi là nhận dạng cá nhân trong một số khu vực pháp lý;

1.3. Bất cứ khi nào ActivePresenter kết nối Internet và kết nối với trang web Atomi Systems, Chính sách bảo mật sẽ được áp dụng. Xin lưu ý rằng Chính sách bảo mật của Atomi Systems cho phép theo dõi các lượt truy cập trang web và nó đề cập chi tiết chủ đề theo dõi và sử dụng cookie, đèn hiệu web và các thiết bị tương tự.