Bảng so sánh tính năng giữa các phiên bản ActivePresenter

 

Chú ý:

  • Tất cả các phiên bản đều có cùng một gói cài đặt, logo bản quyền (watermark) sẽ được nhúng vào các đầu ra không miễn phí.
  • Các tính năng tương tác sẽ không hoạt động khi xuất ra video hoặc định dạng tài liệu do đặc điểm của các định dạng này.
  • Bảng chỉ liệt kê sự khác biệt chính, để xem danh sách các tính năng đầy đủ, bạn vui lòng truy cập liên kết này.
TÍNH NĂNG FREE STANDARD PRO
Sử dụng cho mục đích thương mại
Quay màn hình
Chỉnh sửa video/âm thanh cơ bản
Chỉnh sửa video/âm thanh nâng cao
Chuyển văn bản thành giọng nói từ nhà cung cấp thứ ba (Amazon Polly, Google Cloud, Microsoft Azure)
Chỉnh sửa eLearning
Nhập bài giảng từ PowerPoint
Xuất ra video
Xuất ra tài liệu PDF
Xuất ra tài liệu Microsoft Word, Excel, PowerPoint (chỉ dành cho Windows)
Xuất ra HTML5
Xuất ra SCORM 1.2, SCORM 2004, xAPI (Tin Can API)