Chính sách bảo mật

Ngày cập nhật: 24/06/2020

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ về cách Chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin khi Bạn sử dụng Dịch vụ; và về các quyền riêng tư và luật pháp bảo vệ bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý cho phép Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin phù hợp với Chính sách bảo mật này. 

Giải thích và định nghĩa

Giải thích

Những từ được viết hoa chữ cái đầu tiên được định nghĩa như phần bên dưới. Trong thỏa thuận này, các từ và cụm từ dưới đây sẽ có ý nghĩa như nhau: 

Định nghĩa

 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có. Theo Quy định bảo vệ giữ liệu chung (GDPR), Bạn có thể được gọi là Chủ thể dữ liệu hoặc Người dùng như bạn là cá nhân sử dụng Dịch vụ.
 • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Công ty Cổ phần Hệ thống ATOMI, Tầng 15, Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam. Theo như mục đích của GDPR, Công ty là Người kiểm soát dữ liệu.
 • Đơn vị liên kết có nghĩa là một đơn vị kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung của một bên, trong đó “quyền kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% trở lên về cổ phần, lợi ích vốn chủ sở hữu hoặc các chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc các vị trí quản lý.
 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Bạn truy cập vào Dịch vụ hoặc một phần Dịch vụ.
 • Trang web đề cập đến Trang web ATOMI, có thể truy cập từ https://atomisystems.com/vi-vn/
 • Dịch vụ đề cập đến Trang web.
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam
 • Nhà cung cấp Dịch vụ có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty bên thứ ba hoặc các cá nhân được Công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, thay mặt Công ty cung cấp dịch vụ, thực hiện các công việc liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty trong việc phân tích cho khách hàng biết cách sử dụng dịch vụ. Đối với mục đích của GDPR, Nhà cung cấp dịch vụ được coi là Người xử lý dữ liệu.
 • Dịch vụ Truyền thông Xã hội của bên thứ ba đề cập đến bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ trang mạng xã hội nào mà qua đó Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.
 • Trang người hâm mộ Facebook là một hồ sơ công khai có tên ActivePresenter do Công ty tạo riêng trên mạng xã hội Facebook, có thể truy cập từ https://www.facebook.com/ActivePresenter/
 • Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng được. Đối với mục đích của GDPR, Dữ liệu Cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến Bạn như tên, mã định danh, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hay một hoặc nhiều yếu tố nhận diện cụ thể về thể chất, sinh lý, di truyền, tâm thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội. Theo mục đích của CCPA, Dữ liệu Cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào xác định, liên quan, mô tả, có khả năng được liên kết hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp với Bạn.
 • Cookie là các tệp tin nhỏ được trang web gửi đến máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của Bạn, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của Bạn trên trang web là một trong nhiều mục đích sử dụng của nó.
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng.
 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang web).
 • Người kiểm soát dữ liệu, theo mục đích của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), đề cập đến Công ty với tư cách là pháp nhân độc lập hoặc hợp tác với bên khác xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu Cá nhân.
 • Không theo dõi (DNT) là một khái niệm đã được các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, đặc biệt là Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), thúc đẩy ngành công nghiệp Internet phát triển và thực hiện một cơ chế cho phép người dùng Internet kiểm soát việc theo dõi các hoạt động trực tuyến của họ trên các trang web.
 • Doanh nghiệp, theo mục đích của Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA), là pháp nhân thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng và xác định mục đích và phương tiện xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng, hoặc theo đó thông tin được thu thập, xác định mục đích và phương tiện xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, là hoạt động kinh doanh ở Bang California.
 • Khách hàng, theo mục đích của Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA), có nghĩa là một thể nhân là công dân California. Một công dân, như được định nghĩa trong luật, bao gồm (1) mọi cá nhân sống ở Hoa Kỳ không phải vì mục đích tạm thời, và (2) mọi cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ đang tạm thời sống ở ngoài Hoa Kỳ.
 • Bán hàng, vì mục đích của Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA), có nghĩa là bán, cho thuê, phát hành, tiết lộ, phổ biến, cung cấp, chuyển giao hoặc bằng cách khác thông báo bằng miệng, bằng văn bản, hoặc bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác, thông tin Cá nhân của Khách hàng cho một doanh nghiệp khác hoặc một bên thứ ba vì mục đích tiền tệ hoặc giá trị khác.

Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập

Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập Thông tin Khách hàng trong quá trình cung cấp Dịch vụ cho quý khách.

Trong khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định nhằm mục đích liên hệ hoặc nhận dạng Bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ, Bang, Tỉnh, mã ZIP/Postal, Thành phố
 • Thông tin tài khoản ngân hàng để mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ trong phạm vi Dịch vụ
 • Dữ liệu sử dụng

Khi Bạn thanh toán một sản phẩm và/hoặc một dịch vụ qua chuyển khoản ngân hàng, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp thông tin để hỗ trợ giao dịch này và để xác minh danh tính của bạn. Thông tin đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Ngày sinh
 • Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân
 • Sao kê tài khoản ngân hàng
 • Thông tin liên hệ khác đến cùng một địa chỉ của Bạn

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của thiết bị của Bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, ngày giờ Bạn truy cập, thời gian bạn truy cập các trang đó, số nhận dạng thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động Bạn sử dụng, ID duy nhất trên thiết bị di động của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của Bạn, hệ điều hành điện thoại di động của Bạn, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Bạn gửi bất cứ khi nào Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Thông tin từ dịch vụ truyền thông xã hội bên thứ ba

Công ty cho phép Bạn tạo một tài khoản và đăng nhập để sử dụng Dich vụ qua các dịch vụ truyền thông xã hội bên thứ ba sau đây:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Nếu Bạn quyết định đăng ký thông qua hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân đã được liên kết với tài khoản của dịch vụ truyền thông xã hội bên thứ ba của bạn, chẳng hạn như tên của bạn, địa chỉ email của bạn, hoạt động của bạn hoặc Danh sách liên hệ của bạn được liên kết với tài khoản đó.

Bạn cũng có thể có tùy chọn chia sẻ thông tin bổ sung với Công ty thông qua tài khoản Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba. Nếu Bạn chọn cung cấp thông tin và Dữ liệu Cá nhân như vậy, trong quá trình đăng ký hoặc bằng cách khác, Bạn đang cấp cho Công ty quyền sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin đó theo cách phù hợp với Chính sách bảo mật này.

Cookie và công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như để cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả Cookie hoặc cho biết khi nào Cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookie, Bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Cookie có thể là Cookie “Liên tục” hoặc “Phiên”. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi Bạn ngoại tuyến, trong khi Cookie phiên sẽ bị xóa ngay khi Bạn đóng trình duyệt web của mình. Tìm hiểu thêm về cookie: All about cookies.

Chúng tôi sử dụng cả Cookie phiên và Cookie liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:

 • Cookie cần thiết / thiết yếu

Loại: Cookie phiên

Được quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookie này rất cần thiết để cung cấp cho Bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và cho phép Bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản người dùng. Nếu không có các Cookie này, các dịch vụ mà Bạn đã yêu cầu sẽ không thể được cung cấp và Chúng tôi chỉ sử dụng các Cookie này để cung cấp cho Bạn các dịch vụ đó.

 • Chính sách Cookie / Thông báo chấp nhận Cookie

Loại: Cookie liên tục

Được quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookie này xác định xem người dùng có chấp nhận việc sử dụng cookie trên Trang web hay không.

 •  Cookie chức năng

Loại: Cookie liên tục

Được quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những Cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ những lựa chọn Bạn đưa ra khi Bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của bạn. Mục đích của các Cookie này là cung cấp cho Bạn trải nghiệm cá nhân hơn và để tránh Bạn phải nhập lại các tùy chọn của mình mỗi khi Bạn sử dụng Trang web.

 • Cookie theo dõi và hiệu suất

Loại: Cookie liên tục

Được quản lý bởi: Bên thứ ba

Mục đích: Các Cookie này được sử dụng để theo dõi thông tin về lưu lượng truy cập vào Trang web và cách người dùng sử dụng Trang web. Thông tin thu thập được qua các Cookie này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định bạn là một khách truy cập cá nhân. Điều này là do thông tin được thu thập thường được liên kết với một số nhận dạng biệt danh được liên kết với thiết bị bạn sử dụng để truy cập Trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các Cookie này để kiểm tra các quảng cáo, trang, tính năng mới hoặc chức năng mới của Trang web để xem người dùng của chúng tôi phản ứng như thế nào với chúng.

 • Cookie nhắm mục tiêu và quảng cáo

Loại: Cookie liên tục

Được quản lý bởi: Bên thứ ba

Mục đích: Các Cookie này theo dõi thói quen duyệt web của bạn để cho phép Chúng tôi hiển thị quảng cáo có nhiều khả năng được Bạn quan tâm hơn. Những Cookie này sử dụng thông tin về lịch sử duyệt web của bạn để nhóm Bạn với những người dùng khác có cùng sở thích. Dựa trên thông tin đó và với sự cho phép của Chúng tôi, các nhà quảng cáo bên thứ ba có thể đặt Cookie để cho phép họ hiển thị các quảng cáo mà Chúng tôi nghĩ rằng sẽ có liên quan đến sở thích của bạn khi bạn đang ở trên các trang web của bên thứ ba.

 • Cookie truyền thông xã hội

Loại: Cookie liên tục

Được quản lý bởi: Bên thứ ba

Mục đích: Ngoài Cookie của riêng Chúng tôi, Chúng tôi cũng có thể sử dụng Cookie của các bên thứ ba khác nhau để báo cáo thống kê sử dụng của Trang web, cung cấp quảng cáo trên và thông qua Trang web, v.v. Các Cookie này có thể được sử dụng khi Bạn chia sẻ thông tin bằng các trang web mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter hoặc Google+.

Để biết thêm thông tin về cookie chúng tôi sử dụng và các lựa chọn của bạn về cookie, vui lòng truy cập Chính sách Cookie của chúng tôi hoặc phần Cookie trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để quản lý Tài khoản của bạn: để quản lý đăng ký của Bạn với tư cách là người dùng Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân Bạn cung cấp có thể cho Bạn quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ khả dụng với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 • Đối với việc thực hiện hợp đồng: sự phát triển, tuân thủ và cam kết của hợp đồng mua bán đối với các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ mà Bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với Chúng tôi thông qua Dịch vụ.
 • Để liên hệ với Bạn: để liên hệ với Bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động về các bản cập nhật hoặc thông tin liên lạc liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã ký hợp đồng, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện chúng.
 • Để cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những sản phẩm mà bạn đã mua hoặc yêu cầu trừ khi Bạn đã chọn không nhận thông tin đó.
 • Để quản lý các yêu cầu của Bạn: để tham dự và quản lý các yêu cầu của Bạn với Chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Với Nhà cung cấp Dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với Nhà cung cấp Dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho Bạn sau khi Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, để xử lý thanh toán, liên hệ với Bạn.
 • Đối với chuyển giao Doanh nghiệp: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân của Bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản của Công ty, tài trợ hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Với các Chi nhánh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các chi nhánh của Chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tuân theo Chính sách bảo mật này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của Chúng tôi và bất kỳ công ty con nào khác, các đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà Chúng tôi kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung của Chúng tôi.
 • Với các đối tác Kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các đối tác kinh doanh của Chúng tôi để cung cấp cho Bạn các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.
 • Với những người dùng khác: khi Bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở các khu vực công cộng với những người dùng khác, những thông tin đó có thể được tất cả người dùng xem và có thể bị phân phối công khai ra bên ngoài. Nếu Bạn tương tác với những người dùng khác hoặc đăng ký thông qua Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, các liên hệ của Bạn trên Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba có thể thấy tên, hồ sơ, ảnh và mô tả hoạt động của Bạn. Tương tự, những người dùng khác sẽ có thể xem mô tả hoạt động của Bạn, giao tiếp với Bạn và xem hồ sơ của Bạn.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Thông tin của bạn, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của Công ty và ở bất kỳ nơi nào khác có trụ sở của các bên liên quan đến quá trình xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến – và duy trì trên – các máy tính đặt bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của Bạn hoặc khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp thuộc quyền tài phán của Bạn.

Sự đồng ý của Bạn đối với Chính sách bảo mật này, tiếp theo là việc Bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Bạn đối với việc chuyển giao đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách bảo mật này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu cá nhân của Bạn cho một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật của Dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của Bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của Bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của Chính sách Bảo mật khác.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ quyền lợi của Công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Việc bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn là quan trọng đối với Chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Trong khi Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Dữ liệu đó.

Thông tin chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Nhà cung cấp dịch vụ chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của Bạn để thực hiện các nhiệm vụ của họ thay mặt Chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu đã thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình. Bạn có thể chọn không tham gia cung cấp hoạt động của mình trên Dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics. Tiện ích bổ sung này ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động của lượt truy cập. trang: https://policies.google.com/privacy

Thư điện tử quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn để liên hệ với Bạn bằng các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà Bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả những thông tin liên lạc này từ Chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào Chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với Chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email để quản lý và gửi email cho Bạn.

 • Mailerlite

Mailerlite là một dịch vụ gửi email tiếp thị được cung cấp bởi UAB “MailerLite”.

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Mailerlite, vui lòng truy cập chính sách Bảo mật của họ:

https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Thanh toán

Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ trả phí trong Dịch vụ. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để xử lý thanh toán (ví dụ: bộ xử lý thanh toán).

Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc thu thập chi tiết thẻ thanh toán của Bạn. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp cho các nhà xử lý thanh toán bên thứ ba của Chúng tôi, những người mà việc sử dụng thông tin cá nhân của Bạn được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của họ. Các bộ xử lý thanh toán này tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra dưới sự quản lý của Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, Mastercard, American Express và Discover. Các yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo việc xử lý an toàn thông tin thanh toán.

 • PayPal

Chính sách bảo mật của họ có thể được xem tại https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 • 2Checkout

Chính sách bảo mật của họ có thể được xem tại https://www.2checkout.com/policies/privacy-policy

Khi Bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi để thanh toán một sản phẩm và / hoặc dịch vụ qua chuyển khoản ngân hàng, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp thông tin để tạo thuận lợi cho giao dịch này và để xác minh danh tính của Bạn.

Tiếp thị lại hành vi

Công ty sử dụng dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho Bạn sau khi Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước đây của Bạn vào Dịch vụ của chúng tôi.

 • Google Ads (AdWords)

Dịch vụ tiếp thị lại của Google Ads (AdWords) do Google Inc. cung cấp. Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị hình ảnh và tùy chỉnh quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google bằng cách truy cập vào trang Cài đặt Quảng cáo của Google: http://www.google.com.vn/settings / adsGoogle cũng khuyên bạn nên cài đặt Tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu đến Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – cho trình duyệt web của bạn. Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics cung cấp cho khách truy cập khả năng ngăn không cho dữ liệu của họ bị Google Analytics thu thập và sử dụng. Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Bảo mật & Điều khoản của Google: https://policies.google.com/privacy

 • Facebook

Dịch vụ tiếp thị lại trên Facebook được cung cấp bởi Facebook Inc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo dựa trên sở thích từ Facebook bằng cách truy cập trang này: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Để chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích của Facebook, hãy làm theo hướng dẫn từ Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook tuân thủ các Nguyên tắc Tự Điều chỉnh cho Quảng cáo Hành vi Trực tuyến do Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số thiết lập. Bạn cũng có thể chọn không tham gia Facebook và các công ty tham gia khác thông qua Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số tại Hoa Kỳ http://www.aboutads.info/choices/, Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số của Canada tại Canada http://youradchoices.ca/ hoặc Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Tương tác Châu Âu tại Châu Âu http://www.youronlinechoices.eu/ hoặc chọn không tham gia bằng cách sử dụng cài đặt thiết bị di động của bạn.

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Facebook, vui lòng truy cập Chính sách dữ liệu của Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Sử dụng, hiệu suất và các điều khoản khác

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cải thiện Dịch vụ của mình tốt hơn.

Xác thực hình ảnh ReCAPTCHA

Chúng tôi sử dụng một dịch vụ hình ảnh xác thực vô hình có tên là reCAPTCHA. reCAPTCHA do Google điều hành. Dịch vụ reCAPTCHA có thể thu thập thông tin từ Bạn và từ Thiết bị của Bạn cho các mục đích bảo mật. Thông tin do reCAPTCHA thu thập được lưu giữ theo Chính sách Bảo mật của Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Quyền riêng tư GDPR

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân theo GDPR

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân theo các điều kiện sau:

Sự đồng ý: Bạn đã đồng ý cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể.

Thực hiện hợp đồng: Việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân là cần thiết để thực hiện một thỏa thuận với Bạn và / hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ nào trước hợp đồng trong đó.

Nghĩa vụ pháp lý: Xử lý Dữ liệu Cá nhân là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Công ty phải tuân theo.

Quyền lợi quan trọng: Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân là cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của Bạn hoặc của một thể nhân khác.

Lợi ích công cộng: Xử lý Dữ liệu Cá nhân có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện quyền hạn chính thức được giao cho Công ty.

Lợi ích hợp pháp: Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà Công ty theo đuổi.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty sẽ sẵn lòng giúp làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho quá trình xử lý, và cụ thể là việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân có phải là yêu cầu theo luật định hay hợp đồng hay là yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng hay không.

Quyền của bạn theo GDPR

Công ty cam kết tôn trọng tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của bạn và đảm bảo Bạn có thể thực hiện các quyền của mình.

Bạn có quyền theo Chính sách bảo mật này và theo luật nếu Bạn ở trong Liên minh Châu Âu, để:

Yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn. Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin Chúng tôi có về Bạn. Bất kỳ khi nào, bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn trực tiếp trong phần cài đặt tài khoản của Bạn. Nếu bạn không thể tự thực hiện các thao tác này, vui lòng liên hệ với Chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ. Điều này cũng cho phép Bạn nhận được bản sao Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi lưu giữ về Bạn.

Yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi có về Bạn. Bạn có quyền sửa bất kỳ thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác nào về mình mà Chúng tôi đang có.

Đối tượng để xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Quyền này tồn tại khi Chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp làm cơ sở pháp lý cho quá trình xử lý của Chúng tôi và có điều gì đó về tình huống cụ thể của Bạn, khiến Bạn muốn phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn trên cơ sở này. Bạn cũng có quyền phản đối nơi Chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Bạn có quyền yêu cầu Chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân khi không có lý do chính đáng để Chúng tôi tiếp tục xử lý.

Yêu cầu chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Bạn hoặc cho bên thứ ba mà Bạn đã chọn, Dữ liệu Cá nhân của Bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến, máy có thể đọc được. Xin lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà Ban đầu Bạn đã đồng ý cho Chúng tôi sử dụng hoặc tại nơi Chúng tôi sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với Bạn.

Rút lại sự đồng ý của bạn. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của Bạn về việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Nếu Bạn rút lại sự đồng ý của Bạn, Chúng tôi có thể không cung cấp cho Bạn quyền truy cập vào một số chức năng cụ thể của Dịch vụ.

Thực thi Quyền bảo vệ dữ liệu GDPR của bạn

Bạn có thể thực hiện các quyền truy cập, cải chính, hủy bỏ và phản đối của mình bằng cách liên hệ với Chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của Bạn trước khi trả lời các yêu cầu như vậy. Nếu Bạn đưa ra yêu cầu, Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phản hồi Bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu về việc Chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Để biết thêm thông tin, nếu Bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của Bạn trong EEA.

Trang người hâm Mộ Facebook

Bộ điều khiển dữ liệu cho Trang người hâm mộ Facebook

Công ty là Người kiểm soát dữ liệu của Dữ liệu Cá nhân của Bạn được thu thập trong khi sử dụng Dịch vụ. Với tư cách là nhà điều hành Trang người hâm mộ Facebook https://www.facebook.com/ActivePresenter/, Công ty và nhà điều hành mạng xã hội Facebook là Người kiểm soát chung.

Công ty đã ký kết các thỏa thuận với Facebook xác định các điều khoản sử dụng Trang người hâm mộ Facebook, trong số những điều khác. Các điều khoản này chủ yếu dựa trên Điều khoản dịch vụ của Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Hãy truy cập Chính sách bảo mật của Facebook https://www.facebook.com/policy.php để biết thêm thông tin về cách Facebook quản lý dữ liệu Cá nhân hoặc liên hệ trực tuyến với Facebook hoặc qua thư tới địa chỉ: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Hoa Kỳ.

Thông tin chi tiết về Facebook

Chúng tôi sử dụng chức năng Thông tin chi tiết của Facebook liên quan đến hoạt động của Trang người hâm mộ Facebook và trên cơ sở GDPR, để có được dữ liệu thống kê ẩn danh về người dùng của Chúng tôi.

Vì mục đích này, Facebook đặt Cookie trên thiết bị của người dùng truy cập Trang người hâm mộ Facebook của chúng tôi. Mỗi Cookie chứa một mã định danh duy nhất và vẫn hoạt động trong khoảng thời gian hai năm, ngoại trừ khi nó bị xóa trước khi kết thúc giai đoạn này.

Facebook nhận, ghi lại và xử lý thông tin được lưu trữ trong Cookie, đặc biệt khi người dùng truy cập các dịch vụ của Facebook, các dịch vụ được cung cấp bởi các thành viên khác của Trang người hâm mộ Facebook và các dịch vụ của các công ty khác sử dụng dịch vụ của Facebook.

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Facebook, vui lòng truy cập Chính sách bảo mật của Facebook tại đây: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Quyền riêng tư CCPA

Quyền của bạn theo CCPA

Theo Chính sách bảo mật này và theo luật nếu Bạn là cư dân của California, Bạn có các quyền sau:

Quyền được thông báo. Bạn phải được thông báo thích hợp về loại Dữ liệu Cá nhân nào đang được thu thập và các mục đích mà Dữ liệu Cá nhân đang được sử dụng.

Quyền truy cập / quyền yêu cầu. CCPA cho phép Bạn yêu cầu và lấy từ Công ty thông tin liên quan đến việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn đã được Công ty hoặc các công ty con của Công ty thu thập trong 12 tháng qua cho bên thứ ba nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba.

Quyền nói không với việc bán Dữ liệu Cá nhân. Bạn cũng có quyền yêu cầu Công ty không bán Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho các bên thứ ba. Bạn có thể gửi yêu cầu như vậy bằng cách truy cập phần hoặc trang web “Không bán thông tin cá nhân của tôi” của chúng tôi.

Quyền được biết về Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Bạn có quyền yêu cầu và nhận từ Công ty thông tin liên quan đến việc tiết lộ những điều sau:

 • Các loại Dữ liệu Cá nhân được thu thập
 • Các nguồn Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ đó
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập hoặc bán Dữ liệu Cá nhân
 • Danh mục bên thứ ba mà Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân
 • Các phần Dữ liệu Cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về Bạn

Quyền xóa Dữ liệu Cá nhân. Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn đã được thu thập trong 12 tháng qua.

Quyền không bị phân biệt đối xử. Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử khi thực hiện bất kỳ quyền nào của Người dùng của Bạn, bao gồm:

 • Từ chối hàng hóa hoặc dịch vụ cho Bạn
 • Tính các mức giá hoặc tỷ lệ khác nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm cả việc sử dụng chiết khấu hoặc các lợi ích khác hoặc áp dụng hình phạt
 • Cung cấp một cấp độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác cho Bạn
 • Đề xuất rằng Bạn sẽ nhận được một mức giá hoặc tỷ lệ khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc một mức độ hoặc chất lượng khác của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Thực thi quyền bảo vệ dữ liệu CCPA của bạn

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của Bạn theo CCPA, và nếu bạn là cư dân California, Bạn có thể gửi email hoặc gọi điện cho chúng tôi hoặc truy cập phần hoặc trang web “Không bán thông tin cá nhân của tôi” của chúng tôi.

Công ty sẽ tiết lộ và cung cấp thông tin được yêu cầu miễn phí trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu có thể xác minh của Bạn. Khoảng thời gian để cung cấp thông tin được yêu cầu có thể được kéo dài thêm 45 ngày khi cần thiết và có thông báo trước.

Không bán thông tin cá nhân của tôi

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân. Tuy nhiên, các Nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi hợp tác (ví dụ: đối tác quảng cáo của chúng tôi) có thể sử dụng công nghệ trên Dịch vụ để “bán” thông tin cá nhân theo định nghĩa của luật CCPA.

Nếu bạn muốn chọn không sử dụng thông tin cá nhân của mình cho các mục đích quảng cáo dựa trên sở thích và bán hàng tiềm năng này như được định nghĩa theo luật CCPA, bạn có thể làm như vậy bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới.

Xin lưu ý rằng bất kỳ tùy chọn không tham gia nào đều dành riêng cho trình duyệt Bạn sử dụng. Bạn có thể cần chọn không tham gia trên mọi trình duyệt mà bạn sử dụng.

Trang mạng

Bạn có thể chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa do Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi phân phát bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn của chúng tôi được trình bày trên Dịch vụ:

 • Từ biểu ngữ thông báo “Sự đồng ý cookie” của chúng tôi
 • Hoặc từ biểu ngữ thông báo “Chọn không tham gia CCPA” của chúng tôi
 • Hoặc từ biểu ngữ thông báo “Không bán thông tin cá nhân của tôi” của chúng tôi
 • Hoặc từ liên kết “Không bán thông tin cá nhân của tôi” của chúng tôi

Việc chọn không tham gia sẽ đặt một cookie trên máy tính của Bạn, một cookie duy nhất cho trình duyệt Bạn sử dụng để chọn không tham gia. Nếu bạn thay đổi trình duyệt hoặc xóa cookie do trình duyệt của bạn lưu, bạn sẽ cần chọn không tham gia lại.

Thiết bị di động

Thiết bị di động của bạn có thể cung cấp cho bạn khả năng từ chối sử dụng thông tin về các ứng dụng bạn sử dụng để gửi đến bạn những quảng cáo được nhắm đến sở thích của bạn:

 • “Chọn không tham gia Quảng cáo dựa trên sở thích” hoặc “Chọn không tham gia Cá nhân hóa quảng cáo” trên thiết bị Android
 • “Giới hạn theo dõi quảng cáo” trên thiết bị iOS

Bạn cũng có thể ngừng thu thập thông tin vị trí từ thiết bị di động của mình bằng cách thay đổi các tùy chọn trên thiết bị di động của bạn.

Chính sách “Không theo dõi” theo yêu cầu của đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của California (CalOPPA)

Dịch vụ của chúng tôi không phản hồi các tín hiệu Không theo dõi.

Tuy nhiên, một số trang web của bên thứ ba vẫn theo dõi các hoạt động duyệt web của Bạn. Nếu Bạn đang truy cập các trang web như vậy, Bạn có thể đặt tùy chọn của Bạn trong trình duyệt web của Bạn để thông báo cho các trang web mà Bạn không muốn bị theo dõi. Bạn có thể bật hoặc tắt DNT bằng cách truy cập trang tùy chọn hoặc cài đặt của trình duyệt web của Bạn.

Quyền riêng tư của bạn ở California (Luật Shine the Light của California)

Theo Mục 1798 của Bộ luật Dân sự California (luật Shine the Light của California), cư dân California có mối quan hệ kinh doanh thiết lập với chúng tôi có thể yêu cầu thông tin mỗi năm một lần về việc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của họ với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba.

Nếu bạn muốn yêu cầu thêm thông tin theo luật California Shine the Light và nếu bạn là cư dân California, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Quyền riêng tư của California dành cho người dùng chưa thành niên (Mục 22581 của Bộ Luật Kinh doanh và Nghề nghiệp của California)

Mục 22581 của Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp của California cho phép cư dân California dưới 18 tuổi đã đăng ký sử dụng các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng trực tuyến yêu cầu và xóa nội dung hoặc thông tin mà họ đã đăng công khai.

Để yêu cầu xóa những dữ liệu đó và nếu bạn là cư dân California, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và bao gồm địa chỉ email được liên kết với tài khoản của Bạn.

Lưu ý rằng yêu cầu của Bạn không đảm bảo việc xóa hoàn toàn hoặc toàn diện nội dung hoặc thông tin được đăng trực tuyến và luật có thể không cho phép hoặc yêu cầu xóa trong một số trường hợp nhất định.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Chúng tôi điều hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web Bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: